English Norwegian (Bokmål) 

Solvang Shipping 2012

2012 har vært et bra år for shippingvirksomheten, hvor markedet for VLGC’ene (Very Large Gas Carrier) har vært volatilt, men med et gjennomsnitt som tilsier et midtsyklisk år. For LGC’ene (Large Gas Carrier) er markedet mer stabilt, med alle skip på kortere / lengre tidscerteparti med en positiv trend i ratenivå. For etylen segmentet har markedet vært variert mellom kvartalene, men med et totalt sett høyt eksportnivå fra Midt Østen, har det vært et bra år sett under ett. Les mer

Investeringer i flåten (Mill USD)

investment b2013

Skipenes gjennomsnittsalder

solvang age 2012