English Norwegian (Bokmål) 

Årsberetning

1. INNLEDNING
2012 har vært et bra år for shippingvirksomheten, hvor markedet for VLGC’ene (Very Large Gas Carrier) har vært volatilt, men med et gjennomsnitt som tilsier et midtsyklisk år. For LGC’ene (Large Gas Carrier) er markedet mer stabilt, med alle skip på kortere / lengre tidscerteparti med en positiv trend i ratenivå. For etylen segmentet har markedet vært variert mellom kvartalene, men med et totalt sett høyt eksportnivå fra Midt Østen, har det vært et bra år sett under ett. Finans bidrog positivt både fra utbytte på aksjeposter, agio gevinst, samt positiv verdiregulering i tråd med aksjemarkedet generelt. Konsernet fikk et overskudd før skatt på NOK 64,1 mill mot NOK 14,2 mill i 2011. Kontantstrømmen var NOK 5,3 mill mot NOK 36,1 mill i 2011, reduksjon fra 2011 kommer hovedsaklig fra nedbetaling av lån. Regnskapsmessig skattekostnad var på NOK 8,7 mill, som resulterte i et overskudd etter skatt på NOK 55,5 mill mot et underskudd på NOK -22,5 mill i 2011.
 
Styret foreslår å dele ut utbytte for 2012 på NOK 0,50 pr aksje.