English Norwegian (Bokmål) 

Avslutning

9. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
 
Ingen hendelser etter balansedagen av vesentlig karakter.
10. AVSLUTNING
 
Styret og ledelse ønsker å takke alle ansatte, både på sjø og land, for meget god innsats i en travel periode, spesielt med tanke på 2013 der konsernet må gjennomføre 10 klasse dokkinger, samt motta 2 nybygg, mens forventningene til kvalitet og sikkerhet er og vil forbli uendret. Likeledes vil vi takke våre kunder og leverandører for god støtte og et godt samarbeid i 2012 og ser frem til et like godt samarbeid i 2013.
 
Stavanger 29. april 2013
 
solvangsignaturer2013