English Norwegian (Bokmål) 

Markedet

3. MARKEDET
 
3.1 Semiref/Ethylenskip
I dette segmentet inkluderes semi-ref og etylenskip over 8.000 cbm. Konsernet disponerer 7 skip i dette segmentet hvorav 5 skip seiler i ”ESE”. Solvangs skip i dette segmentet oppnådde en god gjennomsnittlig inntjening og var på høyde med 2011, som også var ett meget bra år. Oppgangen for etylenskip begynte i 4.kvartal i 2010, en positiv trend som fortsatte i 2011, og med visse svingninger har fortsatt gjennom i 2012. Hovedgrunnen er høyt eksportvolum fra Midtøsten.
 
”Clipper Harald” er på TC frem til oktober 2015 med befrakters opsjon til å forlenge kontrakten med ytterligere en periode på 5 år.
 
”Clipper Skagen” er på TC frem til september 2013.

3.2 LGC
Dette segmentet er definert som fullkjølte LPG skip på 57.000 - 60.000 cbm. Flåten består av 6 skip  som er markedsført av IGC. 2 av skipene er på kortere TC, 3 av skipene er på 3 år pluss opsjoner og ”Clipper Mars” er på TC frem til 2022. Gjennomsnittlig inntjening på TC-basis viste en markant økning i forhold til 2011, hvor inntjening i 2012 nærmet seg et tilfredsstillende nivå. Den videre positive utvikling på inntjening fortsetter i 2013.    
 
3.3 VLGC
Dette segmentet er definert som fullkjølte LPG skip på 75.000 -85.000 cbm. Solvang disponerer to Panamax VLGC-skip på 75.000 cbm og ett VLGC skip på 82.000 cbm som blir markedsført av IGC.
 
Panamax VLGC’ene er bygget spesielt for markedet for transport av LPG fra Atlanterhavs-området og Mexicogulfen til vestkysten av Mellom-Amerika. På grunn av Panamax egenskapene har de i 2012 hatt bedre inntjening enn VLGC skipene generelt. ”Clipper Victory” er på TC frem til august 2016, mens ”Clipper Sirius” er på TC frem til januar 2014.
 
Clipper Sun på 82.000 cbm er på TC frem til september 2016.
 
Konsernet har i tillegg to VLGC skip på 84.000 cbm under bygging ved Hyundai Heavy Industries i Sør Korea, med levering i juni og desember 2013. Det ligger mye utviklingsarbeid bak begge skip for å gjøre dem mest mulig energieffektive, med endringer på blant annet skrogform, fremdriftsteknologi, bunnstoff og kjøleanlegg. Videre er skipene de første LPG skip i verden med ett fullskala integrert eksosrensesystem for både hoved- og hjelpemotorer. Noe som betyr at skipene oppfyller alle eksisterende miljøkrav innen utslipskontrollområder (ECA), samt nye miljøkrav som kommer fra 2015 og 2020 på global basis.