English Norwegian (Bokmål) 

Virksomheten

Konsernet har aktivitet innen to hoved­segmenter, Skipsdisponering og Skips­eierskap. Sistnevnte kan deles inn i tre segmenter for transport av Liquified Petroleum Gas (LPG), ammoniakk (NH3) og petrokjemiske gasser;
 
  • 12.000 cbm – 17.000 cbm skip (Semiref/Ethylen)
  • 60.000 cbm fullkjølte LPG-skip (LGC)
  • 75.000- 82.000 cbm fullkjølte LPG skip (VLGC) 

Rederiet har hovedkontor i Stavanger og drift av alle skip foregår ut fra selskapets fullt integrerte rederiorganisasjon.
Befraktning av Etylenflåten utføres av Evergas Solvang Etylen (ESE), et 50/50 joint-venture (j/v) selskap i København. Befraktning for LGC/VLGC flåten utføres av International Gas Carriers (IGC) i Oslo, som er et 100% eid datterselskap av Solvang ASA. Konsernet har bemanningskontor i Manila, Filippinene. 
 
I 2012 fortsatte oppgangen i markedene som startet i 2010. Ubalansen mellom tilbud og etterspørsel de to siste årene skyldes en kombinasjon av over kontrahering samt lav etterspørsel. Markedet var i bedre balanse i 2012, men fremdeles svært volatilt for de største skip og ikke fult ut tilfredsstillende snittinntjening.