English Norwegian (Bokmål) 

Etylen

Den Iranske eksporten gikk tilnærmet som normalt ut mai, men ble nesten helt stanset av sanksjonene i juni. Eksport fra Iran forble svært begrenset frem til fjerde kvartal, da flere eldre etylenskip ble kjøpt av aktører som ikke var underlagt sanksjoner og ble brukt til å eksportere Iransk etylen.

Etylen eksporten fra Qatar var forventet å avta etter et nytt nedstrømsprosessanlegg skulle starte opp, men forsinkelser i byggingen førte til høyere eksport enn forventet fra Qatar gjennom hele tredje kvartal. Drevet videre av spotlaster fra Ruwais, UAE og Rabigh, Saudi-Arabia, etylen operatører opplevde et sterkt sommermarked. Samtidig som Qatar’s forsinket nedstrømsproduksjonsanlegg startet opp, opplevde markedet en kort likevekt som var forventet tidligere på året. Men, en kombinasjon av vedlikehold og tekniske problemer i fjerde kvartal på nedstrømsprosesseringsanlegg i Saudi-Arabia,  som førte til økt eksport fra Jubail, Saudi-Arabia, gjorde sitt for at markedet forble ganske stramt ut året.

I markedet vest for Suez, var det mindre transatlantiske virksomhet for CC4 og butadien enn forventet. Men det var flere kortere perioder med positiv arbitrasje fra Europa til Asia for propylen, CC4, og butadien, som alle førte til positive bidrag til tonn mil balansen.

For de større semi-ref skipene, var et sterkt år for alle aktører toppet av Navigator Gas ‘konsolidering av markedet med sitt oppkjøp av AP Møller’s 11 skip.

I løpet av 2012 ble det bestilt i størrelsen fra 8000 til 22,500 cbm, fem semi-ref og 12 etylenskip. Semi-ref flåten fikk tre nye skip i 2012, mens det var ingen nye etylenskip levert. Et etylenskip ble skrapet.

Rater

ethylene

Alder

ethyleneage