English Norwegian (Bokmål) 

LGC

LGC segmentet presterte bra gjennom 2012. Da støttet av den økte etterspørselen etter langtransport av  ammoniakk, og flere skip skiftet fra LPG handel til ammoniakk for å møte den nye etterspørselen i markedet. Ved utgangen av 2012 var elleve skip i LPG, og de resterende ni var i ammoniakk fart. Alle skipene var på mellom og langsiktige certepartier. Utsiktene for 2013 er fortsatt positive, da de fleste skip allerede er utleid for hele året.

Rater

lgc

Alder

lgc age