English Norwegian (Bokmål) 

VLGC

VLGC markedsratene i 2012 var i stor grad på samme nivå som i 2011. I løpet av andre og tredje kvartal ble ratene drevet opp og holdt på et høyt nivå fra økt eksport fra Saudi-Arabia og Qatar. Dette sammen med høy import etterspørsel og påfølgende opphopning og forsinkelser av skip i India, førte til et stramt shipping marked i Midtøsten. Spotmarkedet ble ytterligere styrket av arbitrasje mellom vest og øst for Suez. En relativt høyt antall laster ble levert fra Atlanterhavet, og i mindre grad fra Middelhavet, til Asia.

Arbitrasjemulighetene mellom vest og øst stoppet opp i tredje kvartal, hovedsaklig fra sanksjonene mot Iran fra USA / EU,  og i løpet av sommermånedene førte dette til en reduksjon på ca fem til syv laster per måned fra Midtøsten. Den årlige vedlikeholdsstansen på eksport fasiliteter i Midtøsten begrenset antall tilgjengelige laster ytterligere, og mot slutten av året ble de lave eksportvolumene reflektert i fraktmarkedet, som ble værende på høye USD 30-tallet pr tonn. Tilleggsvolumene av LPG eksport fra Angola, som forventes å være rundt 1 million tonn per år, var planlagt å komme i produksjon i løpet av året, men oppstarten er nå utsatt til midten av 2013.

Bare to VLGC nybygg ble levert i 2012, ut av en forventet syv. Ett nybygg ble kansellert av en noe finansielt belastet eier, Sanko Steamship, og fire nybygg ble utsatt for levering fra slutten av 2012 til begynnelsen av 2013.

Rater

vlgc

Alder

vlgc age