English Norwegian (Bokmål) 

Egenkapital

A B C D E F
Beløp i hele tusen NOK Aksjekapital Egne aksjer Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Sum egenkapital
2011          
Egenkapital  01.01.2011 123 264 -1 798 -38 641 429 755 512 580
           
Årsresultat       -22 538 -22 538
Omregningsdifferanser skipsselskaper etc.     7 837   7 837 498
Totalresultat 0 0 7 837 -22 538 -14 700
           
Paid dividend         0
Kjøp / Salg av egne aksjer   198   626 824
Proposed dividend         0
           
Sum endringer i egenkapitalen i året 0 198 7 837 -21 912 -13 876
           
Egenkapital  31.12.2011 123 264 -1 600 -30 804 407 843 498 704
           
           
  Aksjekapital Egne aksjer Annen egenkapital ikke resultatført Annen egenkapital Sum egenkapital
2012          
Egenkapital  01.01.2012 123 264 -1 600 -30 804 407 843 498 704
           
Årsresultat       55 469 55 469
Omregningsdifferanser skipsselskaper etc. 0 0 -21 147 0 -21 147
Totalresultat 0   -21 147 55 469 34 322
           
Paid dividend         0
Buy back / Sale treasury shares   0   0 0
Proposed dividend         0
           
Sum endringer i egenkapitalen i året     -21 147 55 469 34 322
           
Egenkapital  31.12.2012 123 264 -1 600 -51 951 463 312 533 026