English Norwegian (Bokmål) 

Balance Equity

A B C D
EQUITY AND LIABILITIES      
Equity      
Paid-in capital      
Share capital 19 123 264 123 264
Treasury shares 20 -1 600 -1 600
Total paid-in capital   121 664 121 664
Retained earnings      
Fond for vurderingsforskjeller   0 0
Other reserves   -51 951 -30 804
Retained earnings   463 312 407 843
Minoritetsinteresser   0 0
Total retained earnings   411 362 377 039
       
Total equity 19 533 026 498 704
       
Liabilities      
Provisions      
Pension liabilities 11 10 156 4 189
Deferred tax   0 0
Andre avsetninger for forpliktelser   0 0
Earnings shipping co-operation partners 18 9 658 0
Total provisions   19 813 4 189
Long term liabilities      
    0 0
    0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner   0 0
Other long term liabilities 11, 17 0 47 255
Total long term liabilities   0 47 255
Current liabilities      
    0 0
    0 0
Liabilities to financial institution 18 564 0
  0 0 0
Kortsiktig gjeld konsernselskap 0 0 0
Tax payable 9 0 104
Public duties payable   6 145 5 206
Utbytte 0 0 0
  0 0 0
Other short term liabilities 12 50 043 11 084
Total current liabilities   56 752 16 394
       
Total liabilities   76 566 67 838
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES   609 592 566 541
    1 0
       
Stavanger, 29th April 2012
Translation only, not to be signed